TRIPLED IN LEGAL รับปรึกษากฎหมายฟรี โทร. 084-1298860 และ 098-5464864
TRIPLED IN LEGAL รับปรึกษากฎหมายฟรี โทร. 084-1298860 และ 098-5464864

ทนายคลายทุกข์ชาวบ้านประชาชน
ด้านคดีความต่างๆ โดยทนายความมืออาชีพเรารับอาสาแก้ไขปัญหาทุกข์ใจ ปัญหาเดือดเนื้อร้อนใจด้านคดีความต่างๆให้แก่ท่าน ขอท่านมอบความไว้วางใจแก่เรา ด้วยประสบการณ์ของเราที่ผ่านมา


ความปรารถนาที่จะได้รับชัยชนะเป็นสิ่งสำคัญ
แต่ความมุ่งมั่นตระเตรียมคดีของทนายความ
ทั้งการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งด้านเอกสาร สถานที่เกิดเหตุ วัตถุ สิ่งของ
และการเตรียมการด้าน พยานเอกสาร พยานบุคคล พยานแวดล้อม


แนวทางการดำเนินคดี มูลเหตุตั้งรูปเรื่องฟ้องร้องในกรณีทีเป็นโจทก์
และการแก้ข้อกล่าวหาในกรณีที่เป็นจำเลย จุดที่เป็นข้อต่อสู้
จุดแข็งและจุดด้อยของพยานหลักฐานชิ้นต่างๆ แนวคำพิพากษาศาลฏีกา
แนวทางการต่อสู้คดีในเชิงลึกและเชิงกว้าง การวางรูปคดี
เพื่อให้ได้รับชัยชนะเป็นสิ่งสำคัญ


ในยุคที่การสื่อสารไร้พรมแดน โลกใบใหญ่ๆ ก็แคบลงและเล็กลงในพริบตา
ด้วยอินเตอร์เน็ทและระบบออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ
ท่านสามารถติดต่อเราได้อีกช่องทาง ดังนี้
WEBSITE : WWW.TRIPLEDINLEGAL.COM
LINE : sarayut 8860
E-MAIL : sarayut8860@gmail.com ได้ครับ


รับปรึกษากฎหมายฟรี มือถือ 084-1298860 และมือถือ 098-5464864

ปัญหาและอุปสรรคการ เจรจาการปรับโครงหนี้ กับธนาคาร

ปัญหาและอุปสรรคการ เจรจาการปรับโครงหนี้ กับธนาคาร

สืบเนื่องจากผลกระทบด้านเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เป็นหนี้ธนาคารและลูกหนี้ธนาคารส่วนใหญ่มักเจรจาการปรับโครงสร้างหนี้กับธนาคาร

ดูรายละเอียด »

ถาม-ตอบเกี่ยวกับกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท

ถาม-ตอบเกี่ยวกับกฎหมายหุ้นส่วนบริษัท

กฎหมายหุ้นส่วนบริษัท บุคคลใดในนิติบุคคลซึ่งสามารถฟ้องกรรมการที่ทำให้บริษัทเสียหายได้บ้าง.. กรณีมีการออกหนังสือเชิญประชุมใหญ่หรือมีการประชุมใหญ่กันโดยไม่ชอบ..

ดูรายละเอียด »